bakarna lak zica

 Lak žica je dostupna u različitim dimenzijama shodno zahtevima kupca. Naš kvalitet, pouzdanosti i napori da zadovoljimo potrebe kupca su nas svrstali kao glavne nosioce posla u industriji. U našoj ponudi imamo okruglu bakarnu lak žicu, profilnu lak žicu i dinamo žicu.

 

OKRUGLA BAKARNA ŽICA

Za primenu u telekomunikacijama i elektoindustriji izrađuje se lak žica prečnika od 0.02 do 5,00 mm, temperaturne klase od 105 do 200° C. Izolacija laka je na bazi poliuretana, polinivil formala, poliestera, poliester amida i poliester imida.

PROFILNA BAKARNA ŽICA

Za izradu namotaja transformatora, elektromotora, električnih brojila proizvodi se profilna lak žica najvećeg preseka 40 mm2, temperaturne klase 120° C, izolovane lakom na bazi polivinil fomala ili polivinil acetata. Od lak žice malih prečnika izrađuju se i specijalni proizvodi kao što su: kablovi, savitljivi provodnici i pletenice.

 
      DINAMO ŽICA

Za upotrebu u električnim aparatima i manjim motorima proizvodi se ova vrsta dinamo žice sa izolacijom od prirodne svile, prečnika od 0,1 do 0,5 mm.

 

Lak zica je Srpskog preferencijalnog porekla.

 

Za informacije o ceni kontaktirajte na na e-mail: info@copper-tubes.net
ili na telefon: +381(0)11 3970 300

 

 

Search


eng  rus  ger  pol  ita  ned  swe jpn   srb  cro  esp  chi  por  kor hun  fra

Proizvodni program